Prowadzenie biznesu, przedsiębiorstw lub przedsięwzięć ma często formę spółki. Spółki najpierw są zawierane, później zmieniane, przekształcane itd. Wszystkie te działania wymagają doświadczonego wsparcia prawnego. W najbliższym czasie mamy do realizacji:

  • zmiany w 17 spółkach,
  • rejestrację 18 spółek,
  • przekształcenie 3 spółek,
  • likwidację 1 spółki

Spółki, spółki … to też nasza specjalizacja. Szczególnie w powiązaniu z konkretnymi projektami biznesowymi.