Przygotowujemy nieruchomości do zainwestowania. Ustalamy ich stan prawny. Prowadzimy oddłużenie. Oceniamy prawne możliwości zabudowy. Prowadzimy procedury zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. W czasie tych prawnych wykopalisk napotykamy często wierzytelności określone w markach niemieckich, ustalamy właścicieli albo spadkobierców – którzy mieszkają na całym świecie albo docieramy do dokumentów prawnych z lat 40-tych i 50-tych XX wieku.

Nasze działania są nakierowane na to, aby Klient mógł jak najszybciej wykorzystać nieruchomość, którą sobie „wypatrzył”.