Przekształcenie przedsiębiorstwa nie musi być ani trudne, ani drogie.

Każdemu przedsiębiorcy marz się, że jego firma rozwinie się i osiągnie sukces. W ślad za tym winna podążać jej forma prawna. Gdy jest dobrze dostosowana do rozmiarów przedsiębiorstwa, to pomaga w jego prowadzeniu.

Dla naszego klienta przeprowadziliśmy przekształcenie, które polegało na prowadzeniu firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, przez spółkę cywilną, a na spółce komandytowej kończąc. Zastosowaliśmy tryb uproszczony, co pozwoliło zaoszczędzić na wydatkach na biegłego rewidenta. Sprawa nie była łatwa, gdyż sąd rejestrowy upierał się, że wycena biegłego jest konieczna. Ostatecznie zaakceptował nasze stanowisko, że nie jest wymagana. Spółka została zarejestrowana w KRS. Pełny sukces.