Specjalnością naszej kancelarii są odnawialne źródła energii. Dla jednego z klientów prowadziliśmy procedury dla projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 6 MW (6 x 1 MW). Projekty były przez nas prowadzone od samego początku – od opracowania koncepcji, analizy lokalizacji, optymalizacji technicznej i prawnej. W procedurach uniknęliśmy odwołań i skarg. Projekty mają zabezpieczone miejsca wytwarzania, trasy kablowe oraz miejsca przyłączenia. Całe zadanie osiągnęło status „gotowy do budowy”. Co więcej „gotowy do aukcji”. Projekty pomyślnie przeszły prekwalifikację i Prezes URE wydał zaświadczenia o dopuszczalności do aukcji. Czekamy już tylko na jej wyznaczenie.