Z przyjemnością informuję, że do obsługiwanych przez nas projektów energetycznych z zakresu odnawialnych źródeł energii powróciły biogazownie. Tam problematyka jest podobna do elektrowni słonecznych czy wiatrowych, ale nie taka sama. Zupełnie w innym trybie pozyskiwane są nieruchomości, zupełnie inaczej wygląda przygotowanie projektu do akwizycji, także inne regulacje prawne będą miały zastosowanie. Ciekawe szczegóły z tym związane przedstawimy w kolejnych wpisach.