Produkcja i handel to również branże, w których świadczymy wsparcie prawne. Ostatnie zlecenie obejmuje opracowanie struktury spółek, w taki sposób aby mogły kooperować sprawnie z innymi podmiotami z branży. Między częścią z nich są powiązania – osobowe i kapitałowe. Dodatkowo uwzględnić musimy długoterminowe kontrakty handlowe oraz zabezpieczenie interesów rodzinnych i fiskalnych wspólników. Dlatego opracowaliśmy strukturę spółek, która spełnia przedstawiane nam założenia. W drugim etapie przygotujemy umowy handlowe oraz dokonamy modyfikacji zabezpieczeń prawnych. Naszym zdaniem najważniejsze jest to aby działania prawne nie ograniczały koncepcji biznesowej przedsiębiorców.