Dla takich obiektów uzyskujemy decyzje i pozwolenia pozwalające na ich budowę albo eksploatację. Problemy prawne, które rozwiązujemy są różne. Jedne mają charakter środowiskowy. Inne dotyczą koncesji. Jeszcze inne kwestii typowo budowlanych. Mimo to sprawy kończymy dając inwestorowi ‚zielone światło’ do rozpoczęcia działań.