Małżonkowie wspólnie kupili dom w trakcie trwania małżeństwa. Jednak środki finansowe na ten zakup pochodziły głównie od jednego z nich. Po rozpadzie związku pozostali współwłaścicielami nieruchomości. Majątek podlegał więc podziałowi. Dzieląc majątek byłych małżonków należy uwzględnić nakłady, jakie zostały poczynione z majątku odrębnego na majątek wspólny i odwrotnie. W tym przypadku konieczne było udowodnienie w jakim stopniu każdy z małżonków sfinansował zakup nieruchomości. Sprawa zakończyła się pełnym sukcesem. Nieruchomość została przyznana na własność naszemu Klientowi. Spłata na rzecz byłej małżonki jest symboliczna. Wyrok jest prawomocny, a w księdze wieczystej już wprowadzono odpowiednie zmiany.