Nowa ustawa deweloperska wchodzi w życie 1 lipca 2022r. i do przedsięwzięć deweloperskich, w przypadku których rozpoczęcie sprzedaży nastąpi przed dniem wejścia w życie ustawy, czyli przed 1 lipca 2022 roku i przed tym dniem zawarta będzie co najmniej jedna umowa deweloperska, to w okresie 2 kolejnych lat stosować się będzie przepisy dotychczasowe.

Natomiast w razie gdy w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego wydzielone zostanie zadanie inwestycyjne i stanie się to przed dniem 1 lipca 2022 roku, a deweloper rozpocznie sprzedaż dotyczącą tego zadania po 1 lipca 2022, to do tego zadania inwestycyjnego zastosowanie będą miały przepisy nowej ustawy.

Użyte wyżej pojęcia oznaczają:

  1. „zadanie inwestycyjne” – oznacza część inwestycji dotycząca jednego lub większej liczby budynków, jeżeli budynki te, zgodnie z harmonogramem inwestycji, mają zostać oddane do użytku w tym samym czasie i tworzą całość architektoniczno-budowlaną;
  2. „rozpoczęcie sprzedaży” – podanie do publicznej wiadomości informacji na temat rozpoczęcia procesu oferowania lokali mieszkalnych  w ramach określonej inwestycji lub zadania inwestycyjnego oraz gotowości do zawierania z nabywcami: a.umów deweloperskich albo innych – b. ustanowienia odrębnej własności, c. przeniesienia prawa własności d. umów przedwstępnych do tych umów. 

Ustawa też wymaga, że umowa rezerwacyjna ma mieć określony kształt. A załącznikiem do niej jest już prospekt informacyjny. Prospekt informacyjny musi być gotowy w chwili rozpoczęcia sprzedaży. Do przygotowania prospektu i rozpoczęcia sprzedaży nie jest wymagane pozwolenie na budowę.