Dzięki naszemu wsparciu prawnemu kolejna budowa została odblokowana; wcześniej została zatrzymana z powodu barier urzędniczych.

Sprawa dotyczyła stacji wodociągowej. Stacja miała zostać zasilona m.in energią z elektrowni fotowoltaicznej. Starosta – wydający pozwolenie na budowę – uznał, że miejscowy plan nie pozwala na instalację paneli fotowoltaicznych na terenie stacji. Taka ocena prawna okazała się błędna. W toku postępowania wykazaliśmy, że postanowienia miejscowego planu umożliwiają budowę stacji i jej zasialania energią słoneczną. Konieczna tylko była właściwa ocena stanu faktycznego i prawnego sprawy. Do tego potrzebna była też właściwa kwalifikacja prawna elektrowni fotowoltaicznej. Starosta pomiął wcześniej obowiązujące w tej kwestii reguły. Ostatecznie zaakceptował nasze stanowisko i budowa stacji rozpoczęła się „pełną parą”, co widać na zdjęciu.