Organy administracji często wymierzają przedsiębiorcom kary administracyjne. Nic w tym złego pod warunkiem, że jest to zgodne z prawem. Ostatnio reprezentowaliśmy przedsiębiorcę ukaranego karą w kwocie 160.000 zł. Sprawa dotyczyła kwestii związanych z odpadami. Wykazaliśmy, że kara jest niezgodna z przepisami. Została ona w całości uchylona.