Mamy już rok 2019r. a opodatkowanie elektrowni wiatrowych – podatkiem od nieruchomości – za 2017r. nadal nie jest jasne. Wprawdzie NSA w szeregu wyrokach oddalił skargi kasacyjne, jednak nie można zapominać, że po pierwsze wydał postanowienie tzw. sygnalizacyjne, zawierające szereg zarzutów pod adresem sposobu uregulowania tego podatku, a po drugie otwarta pozostaje kwestia zgodności tych rozwiązań z prawem wspólnotowym. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych sama w sobie i w całości jest już objęta wnioskami do TK autorstwa grupy posłów – sprawy mają sygn. K 54/16 i K 51/16. Natomiast w indywidualnej sprawie podatnika wnieśliśmy skargę konstytucyjną w trybie art. 79 ust. 1 Konstytucji RP zarzucając niezgodność art. 2 tej ustawy z zasadą równości i zakazem dyskryminacji określonymi w art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, w ten sposób, że urządzenia techniczne nie są opodatkowane tym podatkiem w przypadku innych elektrowni oraz zasadę określoności (zasadę przyzwoitej legislacji) określoną w 84, art. 217 i art. 64 ust. 3 Konstytucji RP, w ten sposób, że elementy konstrukcyjne tego podatku, w tym dotyczące przedmiotu opodatkowania, są niejasne i nie wynikają li tylko z ustawy podatkowej.