Zgodnie z przepisami prawa są inwestycje, których budowa musi być poprzedzona uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – decyzji środowiskowej. Ciekawa sytuacja występuje wtedy gdy kilku inwestorów ubiega się o realizację inwestycji na danym terenie. Przepisy przewidują, że dla inwestycji wydaje się jedną decyzję środowiskową. Czy każdy inwestor może więc uzyskać osobną decyzję? Otóż: może. Warunkiem jest jednak to, aby przedsięwzięcia nie były tożsame. Tożsame znaczy, takie same. Natomiast mogą być nawet rodzajowo podobne.

W prowadzonej przez nas sprawie, jeden z organów opiniujących podał, że już wcześniej wyraził opinię na temat przedsięwzięcia planowanego na tej, konkretnej nieruchomości. Poddał więc w wątpliwość, czy prowadzenie nowego postępowania o decyzję środowiskową jest prawnie dopuszczalne.

Wydaje się, że organ opiniujący nie był dość staranny. Przepisy przewidują, że dla danego – czyli tego, konkretnego przedsięwzięcia wydaje się jedną decyzję środowiskową. Gdy tylko więc analiza, choćby karty informacyjnej przedsięwzięcia wykazuje różnice między nim, a innym – lecz podobnym, to o tożsamości spraw i wniosków nie ma mowy. Nie ma też przeszkód do wydania decyzji środowiskowych dla obydwu zadań.

Decyzje środowiskowe nadal sprawiają problemy inwestorom oraz organom administracji. A wystarczy tylko uważna lektura przepisów prawa. Tam zawarte są wszystkie/większość odpowiedzi.