Nasza kancelaria była odpowiedzialna za przygotowanie całej dokumentacji potrzebnej do rozpoczęcia budowy 6 farm fotowoltaicznych; każda o mocy do 1.0MW. Wymagało to przeprowadzenia odpowiednich procedur oraz zdobycie wszystkich zgód i pozwoleń prawem wymaganych.

Wszystkie 6 farm przeszło do etapu budowy … a my zajmujemy się kolejnymi projektami.