Podczas planów budowy lub rozbudowy firmy, przedsiębiorcy napotykają na przeszkody formalne, które zwyczajnie psują ich plany. Kwestie techniczne da się przezwyciężyć z dobrymi wykonawcami. Jednak w sprawach urzędowych również istnieją możliwości przełamania oporu. 

Oto dwa ostatnie przykłady. Klient przewidywał budowę zakładu produkcyjnego. Sprawa skomplikowała się na etapie mediów. Powstał problem z realizacją przyłącza. Operator był w stanie zapewnić zasilanie, wymagane były jednak odpowiednie decyzje administracyjne. Dotychczasowe postępowania przed urzędami, nie pozwalały na wykonanie prac. Konieczna była ich zmiana oraz odpowiednie przeprowadzenie. Ostatecznie spełnione zostały wszystkie wymogi prawne by domagać się podłączenia przedsiębiorstwa oraz rozpocząć produkcję. 

Drugim przykładem jest obiekt hotelowy. W trakcie budowy inwestor wprowadził szereg zmian. Powstał problem z ich kwalifikacją prawną oraz z organami nadzoru budowlanego. Prace zostały przez urząd wstrzymane. Kolejne decyzje administracyjne różnie – często wadliwie – kwalifikowały działania inwestora. Nie każde bowiem zmiany w projekcie powodują zmianę lub uchylenie pozwolenia na budowę. Dopiero przeprowadzenie odpowiedniego postępowania administracyjnego spowodowało, że budowa mogła być kontynuowana.