W piątek 21 września 2018r. braliśmy udział w sympozjum „Inwestycje w fotowoltaikę 2018-2020”

Pytania od uczestników w większości dotyczyły tematyki prawnej. Okazuje się, że ustawa OZE nadal budzi wątpliwości. Co więcej, jej wcześniejsze projekty i propozycje zmian powodują duże zamieszanie, gdyż przepisy weszły w życie w zupełnie innym kształcie niż niektórzy planowali. Wątpliwości jest tak dużo, że Prezes URE, który wykonuje jej przepisy, regularnie publikuje stanowiska dotyczące tego jak interpretuje przepisy tej ustawy. Są to swego rodzaju „dobre rady” mające pomóc inwestorom. Niekoniecznie jednak stanowisko URE daje się pogodzić z przepisami prawa. Przykładem niech będą zapowiedzi, że wyniki tegorocznych aukcji będą opublikowane z kilkumiesięcznym opóźnieniem, podczas gdy Prezes URE w wydanym przez siebie regulaminie aukcji, sam podaje, że jej wynik ma podać niezwłocznie.