Doradzaliśmy w procesie rozwoju projektów fotowoltaicznych 6 x 1 MW. Projekty obsługiwaliśmy od etapu green field. Kolejno przeprowadziliśmy wszystkie procedury i zdobyliśmy wymagane prawem pozwolenia; projekty osiągnęły status: gotowych do budowy. Następnie zostały przez nas skutecznie przeprowadzone przez aukcje URE. A na zakończenie obsłużyliśmy transakcję ich sprzedaży na zasadzie share deal. Dołączą do farm fotowoltaicznych wybudowanych w Polsce w 2020r.