To główna specjalizacja kancelarii. Zajmujemy się wszelkiego rodzaju zagadnienia z prawa administracyjnego, które po wyczerpaniu toku przed organami administracji mogą mieć swój finał w sądach administracyjnych.