Dla rolników świadczymy pomoc prawną w zakresie: obrotu nieruchomościami, opracowania umów, reprezentacji w sprawach z agencjami i inspekcjami, w tym obrony przed sankcjami i karami, odwołań od decyzji dotyczących dopłat i dofinansowań, reprezentacji przed sądami administracyjnymi. Prowadzimy też sprawy o szkody łowieckie.