• To główna specjalizacja Kancelarii. Obsługujemy projekty energetyczne na wszystkich stadiach rozwoju – budowa, rozwój i eksploatacja. Prowadzimy procedury pozwalające na budowę odnawialnego źródła. Dotyczy to elektrowni wiatrowych, fotowoltaicznych, wodnych i biogazowni. Dotąd obsługiwaliśmy projekty wiatrowe o łącznej mocy ok. 400 MW, fotowoltaiczne o mocy ok. 30 MW i wodne o mocy ok. 2 MW.
  • Chronimy inwestycje przed działaniami mającymi na celu jej ograniczenie, wstrzymanie lub zablokowanie.
  • Zajmujemy się również transakcjami sprzedaży projektów energetycznych. Wykonujemy badania due diligence oraz vendors report.
  • Prowadzimy sprawy o odszkodowania związane z niezrealizowaniem inwestycji z powodu barier urzędniczych, a także w sprawach związanych z funkcjonowaniem projektów energetycznych – uszkodzenia elektrowni wiatrowych i ich podzespołów, uszkodzenia okablowania, wady łopat itd.
  • Reprezentujemy również jednostki samorządu terytorialnego w kwestiach związanych z odnawialnymi źródłami energii. Pomagamy prowadzić procedury z tym związane.