Ze względu na doskonałą znajomość prawa administracyjnego prowadzimy sprawy związane z uzyskaniem odszkodowań za błędy urzędników. Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje, że często działalność organów administracji publicznej jest szkodliwa dla obywateli. Natomiast standardem – po stronie urzędników – powinno być działanie tylko na podstawie i w granicach prawa.

Dla nas decydujące znaczenie ma skuteczność, więc zawsze staramy się doprowadzić daną sprawę, do takiego celu, jaki założył klient – przykładowo budowa danego obiektu. Jeśli jednak pozostaje już tylko szukać rekompensaty finansowej, wtedy naprawienia szkody domagamy się od organów administracji.