Ze względu na doskonałą znajomość prawa administracyjnego prowadzimy sprawy związane z uzyskaniem odszkodowań za błędy urzędników.