Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, uwzględniając naszą skargę, tak ocenił działania jednego z Samorządowych Kolegiów Odwoławczych:

„Przed rozstrzygnięciem zagadnienia prawnego warto jednak niekiedy sięgnąć do wykładni sądowej i doktrynalnej danej instytucji prawnej lub przepisu prawnego”

„Jednak, jak się okaże, gdyby autorzy decyzji przed wydaniem rozstrzygnięcia poczytali coś na rozstrzygany temat, mogliby wydać rozstrzygnięcie odmienne.”

„Sąd podkreśla istnienie tego kłopotu dla organu, który już wykazał niechęć do snucia rozważań prawnych, które niestety będą konieczne w kolejnej decyzji.”

Wyrok jest dostępny pod sygn. akt II SA/Wr 113/17