Zabezpieczenie służebności gruntowej

W sprawie o ochronę posiadania służebności gruntowej – realizowanej dla członków wspólnoty mieszkaniowej – uzyskaliśmy prawomocne zabezpieczenie tego roszczenia na…

Solar park – koncepcja

Przed nami wyzwanie polegające na opracowaniu koncepcji prawnej na realizację solar parku online projects. Dostępny areał jest na tyle duży,…